СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ – ГР. ПЛЕВЕН

Прием за първи клас

Mobirise

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че от 28.04.2020 г. до 04.06.2020 г. включително, от СУ „Пейо Яворов“ – гр. Плевен, ще се приемат заявления за прием в 1 клас, за учебната 2020/2021година.

В обстановката на извънредно положение, заявленията ще се приемат в електронна среда или на място в училището в същия срок - от 9,30 до 16,30 ч.

Електронната система на училището ще бъде активна от 0:00 ч. на 28.04.2020 г. до 04.06.2020 г. – 18:00 ч.

Заявлението, попълнено от родителя в електронната система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. При изпращане, родителят веднага ще получи входящ номер на документа.

Ако поради епидемичната обстановка заради COVID - 19 се наложи промяна на графика или някаква друга организация по приема, своевременно ще бъдете информирани.

Резултати

На 05.06.2020 г. в 17.00 ч. ще бъдат обявени на електронната страница на училището списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

ВАЖНИ ПРАВИЛА:

1

Ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подадете допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

2

Непредставянето на придружаващите документи, за доказване на заявените точки за класиране, се счита за отказ от настоящото заявление.

3

При установяване от Комисията на невярно декларирани данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

4

При записване на детето в І клас трябва да представите оригинал на Удостоверение за завършено предучилищно образование, както и оригинал на издадени от районната администрация актуално удостоверение за настоящ/постоянен адрес на детето и/или оригинал на удостоверение за семейно положение. Допълнителните критерии се удостоверяват с тези документи, които са конкретизирани в Система за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Плевен.

5

За участие във второ класиране се подава ново заявление.


Документи

Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново.

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в СУ „Пейо Яварав“ – гр. Плевен.

График на СУ „Пейо Яворов“ заприем в І клас.

Указания за подаване на документите в електронна среда:

1

Изтеглете Вариант 1 или Вариант 2 на Заявление за кандидатстване за прием в І клас за учебната 2020/2021 година;

2

Попълнете и запишете изтегления вариант на заявление, след което го изпратете, като попълните посочените места за име на родител, емайл, телефон и го прикачите чрез бутона Browse.

3

Ако имате техническа възможност, може да подпишете заявлението и да прикачите документи, доказващи заявените точки за класиране, след като ги сканирате или снимате. Ако нямате такава възможност, изпратете заявлението без подпис. За полагане на подпис върху разпечатаното от училището електронно заявление, ще бъдете уведомени на посочения от Вас адрес/телефон за свръзка, когато епидемичната обстановка покрай COVID - 19 се нормализира. Тогава могат да се представят и останалите документи, доказващи заявените точки за класиране.

4

След натискане на бутона Изпрати се показва входящ номер, който може да си го запишете.


ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за прием в І клас за учебната 2020/2021 година:

Вариант 1

Вариант 2

Изпращане на заявление